ADVERTISMENT

Джонг_И (2023)
Favorite Comment
ADVERTISMENT


Джонг_И (2023)


качество:  


Жанр кино Режисьор от , , , , , . XXII век. Покачването на морското равнище се дължи на бързите климатични промени и хората решават да се преместят в космоса. Когато хората се установят... приюти № 8, 12 и 13 се обявяват за Адрианска република и започват да атакуват Земята и другите убежища. Това води до десетилетия на война между съюзническите сили и Адрианската република. Капитан Юн е елитен лидер на съюзническите сили. Тя става експеримент за клониране на мозък - потенциален ключ за спечелването на войната чрез създаването на робот нейно копие...