ADVERTISMENT

Сузуме (2022)
Favorite Comment
ADVERTISMENT


Сузуме (2022)


качество:  


Жанр кино Режисьор от , , , , , . Сузуме, 17 годишен, губи майка си като малко момиче. На път за училище, тя среща мистериозен млад мъж. Но любопитство й, отприщтва вълна от бедствия в цяла Япония, и така Сузуме поема в серия от приключения, да поправи нещата.