Favorite Comment

Андор


качество:  


Разказ за разрастващия се бунт срещу Империята и за това как хората и планетите са въвлечени в него. В една епоха, изпълнена с опасности, измами и интриги, Касиан Андор тръгва по пътя, който е предопределен да го превърне в герой на бунтовниците.