Youko Itou

Youko Itou

전기

알려진 대상: Acting

생일:

출생지: Iwate Prefecture, Japan

또한 ~으로 알려진: Itou Hasumi, 伊藤 葉純, Itou Youko, 伊藤 葉子, Izumi Shinobu, 和泉 忍, Kazuha, 和葉, Hasumi Itou