ADVERTISMENT

Batman: The Doom That Came to Gotham (2023)
Favorite Comment
ADVERTISMENT


Batman: The Doom That Came to Gotham (2023)


คุณภาพ:  


ประเภท ภาพยนตร์ ผู้กำกับ โดยผู้ใช้ , , , , , . มีเพียงบรูซ เวย์น เท่านั้นที่สามารถปกป้องเมืองก็อตแธมจากความชั่วร้ายในอดีตที่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง