Youko Itou

Youko Itou

ชีวประวัติ

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด:

สถานที่เกิด: Iwate Prefecture, Japan

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Itou Hasumi, 伊藤 葉純, Itou Youko, 伊藤 葉子, Izumi Shinobu, 和泉 忍, Kazuha, 和葉, Hasumi Itou

ภาพยนตร์ยอดนิยม