Anne Heche

Anne Heche

ชีวประวัติ

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1969-05-25

สถานที่เกิด: Aurora, Ohio, USA

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Anne Celeste Heche, 安妮·海切

ภาพยนตร์ยอดนิยม