Christo Jivkov

Christo Jivkov

ชีวประวัติ

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1975-02-18

สถานที่เกิด: Sofia, Bulgaria

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Hristo Jivkov, 크리스토 지브코브

close