ADVERTISMENT

Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần (2023)
Favorite Comment
ADVERTISMENT


Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần (2023)


Chất lượng:  


Thể Loại Phim Giám đốc bởi , , , , , . Bộ phim tiếp tục câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Batson, khi đọc thuộc lòng từ ma thuật "SHAZAM!" được biến thành Siêu anh hùng thay thế bản ngã trưởng thành của anh ấy, Shazam.