ADVERTISMENT

4 Sát Thủ (2022)
Favorite Comment
ADVERTISMENT


4 Sát Thủ (2022)


Chất lượng:  


Thể Loại Phim Giám đốc bởi , , , , , . Bốn sát thủ về hưu bắt đầu hành động trở lại khi họ tình cờ gặp một cảnh sát ngay thẳng quyết tìm ra một tên sát nhân khó bắt.