ADVERTISMENT

Sisu: Già Gân Báo Thù (2023)
Favorite Comment
ADVERTISMENT


Sisu: Già Gân Báo Thù (2023)


Chất lượng:  


Thể Loại Phim Giám đốc bởi , , , , , . Khi một cựu quân nhân phát hiện ra vàng ở vùng hoang dã Lapland cố gắng mang chiến lợi phẩm vào thành phố, những người lính Đức Quốc xã do một sĩ quan SS tàn bạo chỉ huy đã chiến đấu với anh ta.