JUNG_E (2023)
Favorite Comment

JUNG_E (2023)


Chất lượng:  


Thể Loại Phim Giám đốc bởi , , , , , . Ở tương lai gần hậu tận thế, một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm AI dẫn đầu nỗ lực chấm dứt nội chiến bằng cách nhân bản bộ não của một người lính anh hùng: mẹ của bà.