Gwendoline Christie

Gwendoline Christie

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1978-10-28

Nơi Sinh: Worthing, West Sussex, England

Còn được Biết đến Như: 그웬돌린 크리스티, Гвендолин Кристи