Olivia Cooke

Olivia Cooke

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1993-12-27

Nơi Sinh: Oldham, Greater Manchester, England, UK

Còn được Biết đến Như: Оливия Кук, 올리비아 쿡, Olivia Kate Cooke, 奥利维亚·库克, オリヴィア・クック