Tsubasa Honda

Tsubasa Honda

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1992-06-27

Nơi Sinh: Tokyo, Japan

Còn được Biết đến Như: 本田翼, 혼다 츠바사