Sofia Carson

Sofia Carson

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1993-04-10

Nơi Sinh: Fort Lauderdale, Florida, USA

Còn được Biết đến Như: Sofía Daccarett Char, 索菲亚·卡森, ソフィア・カーソン