Samara Weaving

Samara Weaving

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1992-02-23

Nơi Sinh: Adelaide, South Australia, Australia

Còn được Biết đến Như: 사마라 위빙, Самара Уївінґ, Самара Уивинг, 萨玛拉·维文