Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2002-12-23

Nơi Sinh: Vancouver, British Columbia, Canada

Còn được Biết đến Như: פין וולפהארד, Φιν Γούλφχαρντ, 핀 울프하드, Финн Вулфард, 菲恩·伍法德