Claes Bang

Claes Bang

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1967-04-28

Nơi Sinh: Odense, Denmark

Còn được Biết đến Như: Κλάις Μπανγκ, 클라에스 방