Amber Midthunder

Amber Midthunder

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1997-04-26

Nơi Sinh: Santa Fe, New Mexico, U.S.

Còn được Biết đến Như: 앰버 미드선더, Άμπερ Μιντθούντερ, 安伯·明迪桑德