Cillian Murphy

Cillian Murphy

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1976-05-25

Nơi Sinh: Douglas, Cork, Ireland

Còn được Biết đến Như: Киллиан Мерфи, คิลเลียน เมอร์ฟี, キリアン・マーフィー, 基利安·墨菲, 킬리언 머피, كيليان مورفي, 希里安·墨菲, کیلین مورفی

Phim nổi tiếng

close