Ed Lauter

Ed Lauter

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1940-10-30

Nơi Sinh: Long Beach, Long Island, New York, USA

Còn được Biết đến Như: Edward Lauter, Edward Matthew Lauter II, 에드 로터, 艾德·劳特

Phim nổi tiếng