Sofia Kappel

Sofia Kappel

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1998-04-27

Nơi Sinh: Stockholm, Sweden

Còn được Biết đến Như: 소피아 카펠