Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1966-12-21

Nơi Sinh: Paddington, London, England, UK

Còn được Biết đến Như: 基夫修打蘭, 키퍼 서덜랜드, 基弗·萨瑟兰

Phim nổi tiếng