Seung Ha

Seung Ha

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2000-04-17

Nơi Sinh: South Korea

Còn được Biết đến Như: 승하, 채승하, Chae Seung-ha, 蔡尘贺, Seungha, Seung Ah, BaBa

Phim nổi tiếng