AJ Raval

AJ Raval

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2000-09-03

Nơi Sinh: Manila, Philippines

Còn được Biết đến Như: Elizabeth Buensuceso, Janina Carly Buensuceso