Midori Eba

Midori Eba

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật:

Nơi Sinh: Japan

Còn được Biết đến Như: Kōyō Midoriko, 江葉翠子

Phim nổi tiếng