Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1997-02-10

Nơi Sinh: Atlanta, Georgia, USA

Còn được Biết đến Như: Chloe Grace, Chloe Grace Moretz, Chloe Moretz, Chloë Moretz, Хлоя Морец, 클로이 모레츠, 클로이 그레이스 모레츠, 科洛·莫瑞兹, 科洛·格雷丝·莫瑞兹, Κλόι Γκρέις Μορέτζ, Κλόι Μορέτζ, Хлоя Грейс Морец, Хлоя Ґрейс Морец, クロエ・モレッツ, クロエ・グレース・モレッツ

Phim nổi tiếng