Cole Hauser

Cole Hauser

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1975-03-22

Nơi Sinh: Santa Barbara, California, USA

Còn được Biết đến Như: 콜 하우저, 科尔·豪瑟