Stan Lee

Stan Lee

Tiểu sử

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1922-12-28

Nơi Sinh: New York City, New York, USA

Còn được Biết đến Như: The Man, Stanley Martin Lieber, Stan "The Man" Lee, Smilin' Stan Lee, Стэн Ли, ستان لي, 史丹·李, สแตน ลี, スタン・リー, 스탠 리, 斯坦·李

Phim nổi tiếng