Per Wahlöö

Per Wahlöö

Tiểu sử

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1926-08-05

Nơi Sinh: Kungsbacka, Flax Halland, Sweden

Còn được Biết đến Như:

Phim nổi tiếng