Michael Bay

Michael Bay

Tiểu sử

Được biết đến: Production

Sinh nhật: 1965-02-17

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: Майкл Бэй, 麥可·貝, マイケル・ベイ, 마이클 베이, مايكل بي, ไมเคิล เบย์