Laurent Lafitte

Laurent Lafitte

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1973-08-22

Nơi Sinh: Paris, France

Còn được Biết đến Như: Laurent Laffitte, 로랑 라피트

Phim nổi tiếng