ADVERTISMENT

Favorite Comment
ADVERTISMENT

Những Hiệp Sĩ Gotham


Chất lượng:  


Bruce Wayne bị sát hại và con trai nuôi của ông liên minh với con của kẻ thù Batman. Khi thành phố trở nên nguy hiểm hơn, những người con bất hạnh này sẽ thành cứu tinh tiếp theo, được gọi là Hiệp sĩ Gotham.


Phát Hành: Mar 14, 2023

Thời Gian Chạy: 42:14

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Chương Trình Tivi: The CW