Karen Gillan

Karen Gillan

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1987-11-28

Nơi Sinh: Inverness, Scotland, UK

Còn được Biết đến Như: 카렌 길런, Κάρεν Γκίλαν, Κάρεν Σίλα Γκίλλαν, 凯伦·吉兰, カレン・ギラン, カレン・シェイラ・ギラン, 凱倫·吉蘭

Phim nổi tiếng